Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Näkövammaisten liitto Ry

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

Lupa RA/2020/1014. Myönnetty 26.8.2020.

Toimeenpanoaika ja -alue

Voimassa 26.8.2020 lähtien toistaiseksi voimassa olevana keräyslupana koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.