Annansilmät-ystävänä annat näkövammaiselle paremman arjen ja elämän.

Lahjoituksellasi autat näkövammaista lasta elämän alkutaipaleella ja koulutiellä.

Perheen voimavarat saattavat olla vähissä lapsen näkövamman tullessa ilmi. Vanhemmat ovat huolissaan lapsensa terveydestä ja tulevaisuudesta. Näkövammainen lapsi myös tarvitsee muita lapsia enemmän aikaa ja huolenpitoa.

Lahjoituksesi avulla

 • näkövammaisen lapsen erityistarpeet otetaan huomioon koulussa ja päiväkodissa
 • näkövammaiset lapset saavat vertaistukea ja tukea harrastuksiinsa
 • vanhemmat saavat tukea lapsen näkövamman aiheuttamasta kriisistä toipumiseen
 • vanhemmat saavat tietoa näkövammaisuudesta ja saatavilla olevista tukimuodoista.

Lahjoituksellasi autat näkövammaista ihmistä selviytymään arjessa ja liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti.

Moni näkövammainen tarvitsee apua arkisiin toimiin, kuten kaupassa käyntiin, harrastamiseen ja ystävien tapaamiseen. Apu voi olla toinen ihminen tai vaikkapa opaskoira. Myös mahdollisimman esteettömäksi rakennettu ympäristö ja saavutettavat verkkopalvelut auttavat näkövammaista elämään mahdollisimman itsenäistä elämää.

Lahjoituksellasi autat näkövammaista esimerkiksi

 • hankkimaan ja käyttämään apuvälineitä, kuten valkoista keppiä ja opaskoiraa
 • hakemaan henkilökohtaista avustajaa ja kuljetuspalvelua
 • saamaan esteettömän työpaikan ja kodin sekä pääsyn sähköisiin palveluihin.

Lahjoituksellasi autat näkövammaista ihmistä pääsemään tiedon äärelle, opiskelemaan ja työllistymään.

Suurin osa tiedosta on nykyisin kuvina, tekstinä ja videona. Saadakseen nämä tiedot näkövammainen tarvitsee apua. Ilman saavutettavaa tietoa hän ei voi opiskella, työllistyä eikä osallistua itsenäisesti yhteiskunnan toimintaan.

Lahjoituksesi avulla näkövammainen pystyy esimerkiksi

 • lukemaan päivän lehdet
 • käyttämään älypuhelinta ja tietokonetta
 • opiskelemaan ja saamaan opiskelumateriaalit itselleen sopivassa muodossa
 • hakemaan töitä ja saamaan työpaikan.

Lahjoituksellasi autat näkövammaista ihmistä löytämään ystäviä ja osallistumaan yhdenvertaisina muiden kanssa.

Jo pelkkä kotoa lähteminen vaatii näkövammaiselta paljon suunnittelua. Sosiaalisissa tilanteissa näkövammainen on usein muiden huomioimisen varassa, koska hän ei aina itse pysty ottamaan kontaktia toisiin ihmisiin.

Lahjoituksesi avulla

 • näkövammainen pääsee yhteisöön, joka tukee häntä elämän kaikilla osa-alueilla
 • ihmiset saavat tietoa näkövammaisuudesta, jotta näkövammaisten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon kaikkialla
 • teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa näkövammaisten kohtaamien epäkohtien poistamiseksi.

Annansilmät-keräyksellä apua näkövammaisille jo 45 vuoden ajan.

Liittomme varainkeruulla on pitkät perinteet Suomessa. Varoja alettiin kerätä kukkien myynnillä 1920-luvun alussa. Historian huomioon ottaen oli luontevaa, että punaisesta Annansilmät-kukkatunnuksesta tuli varainhankintamme symboli viitisenkymmentä vuotta myöhemmin.

Annansilmät-kukan suunnitteli vuonna 1976 Terho Ovaska, joka oli niittänyt mainetta muun muassa Helsingin Sanomien pilapiirtäjänä. Samana vuonna tunnus painettiin rintanappeihin, joiden myynnillä koululaiset keräsivät rahaa edeltäjämme Sokeain Keskusliiton näönkuntoutusosastolle.

Suomalaiset ottivat Annansilmät-keräyksen heti omakseen, ja koululaiset möivät rintanappeja lyhyessä ajassa silloisen 1,6 miljoonan markan edestä.

Ovaska muisteli Annansilmät-ystävälehdessä parikymmentä vuotta myöhemmin, miten hän alkoi etsiä rintanappiin sopivaa kukkaa kasvikuvastoista. Kun kirjan sivuilta kääntyi esiin annansilmä, Ovaska koki ahaa-elämyksen:

– Ostamalla merkin annan silmät.

Nyt, 45 vuotta myöhemmin, Annansilmät kulkee edelleen mukana Näkövammaisten liiton varainhankinnan symbolina sekä liiton ja sen jäsenyhdistysten logoissa. Tunnus on monille tuttu myös Annansilmät-kalenterista ja näkövammaisten tekemistä käsityötuotteista.

Annansilmät-lahjoittajarekisteri perustettiin vuonna 1991. Työmme tukijat ovat auttaneet näkövammaisia monin tavoin vuosikymmenten saatossa. Keräysvaroilla olemme muun muassa voineet

 • antaa näkönsä menettäneille ja heidän perheenjäsenilleen apua kriisistä selviytymiseen
 • järjestää näkövammaisille apua arjen haastaviin tilanteisiin
 • auttaa näkövammaisia työelämään
 • tuoda näkövammaiset yhteen ja vertaistuen piiriin
 • tukea näkövammaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa
 • järjestää koulutusta, kursseja ja tapahtumia näkövammaisille
 • tukea näkövammaistutkimusta
 • kehittää opaskoirien koulutusta
 • olla mukana tekemässä sähköisistä palveluista saavutettavia näkövammaisille
 • edistää näkövammaisten oikeuksia ja auttaa heitä oikeudellisissa asioissa
 • vaatia päättäjiä ottamaan näkövammaisten erityistarpeet huomioon päätöksissään.

Sinun apuasi tarvitaan. Tule mukaan auttamaan näkövammaisia kertalahjoituksella tai Annansilmät-kuukausitukijana!