Tillsammans kan vi ge en bra vardag och ett bättre liv för synskadade.

Ge ett bidrag

Det finns mer än 55 000 synsvaga och gravt synskadade personer i Finland. Tillsammans kan vi ge dem en bra vardag och ett bättre liv i alla skeden av livet, och ge dem förutsättningar till ett självständigt liv.

Din hjälp behövs. Med din gåva bidrar du till exempel till att

 • barnfamiljer får stöd att klara av krisen efter födelsen av ett gravt synskadat barn
 • barn med synskada får en jämlik skolgång
 • ungdomar och vuxna med synnedsättning får bättre möjligheter att studera och hitta sin plats i arbetsmarknaden
 • äldre med synskada får en värdig ålderdom.

Synskadades förbund har försvarat de synskadades rättigheter i Finland i nästan hundra år. Utan bidragsgivarnas stöd skulle det inte ha varit möjligt. Genom att stödja vårt arbete är också du med och hjälper synskadade i olika skeden av deras liv.

Det finns flera sätt att ge ett bidrag. Du kan

 1. sätta en gåva in på Synskadades förbunds konto: Danske Bank FI08 8431 2710 0120 61. Vänligen använd referensnummer 6402 då du betalar.
 2. skicka ett sms NÄE10 eller NÄE20 till telefonnumret 16499, beroende på vilken gåva (10 eller 20 euro) vill du ge.
 3. ringa 0600 9 4520, och du ger en gåva på 20,11 € (+ lna).
 4. bli månadsgivare på dessa Annansilmät-webbsidor (på finska).

Ytterligare information får du genom att ringa 09 3960 4545 (vardagar kl. 9–12) eller skicka e-post till lahjoittajapalvelu@annansilmat.fi.

Testamentsgåva

Drömmarnas Finland är för oss ett land där varje synskadad och blind person har ett bra liv. I alla frågor angående testamentsgåvan får Du hjälp av
Vesa Tuunainen
telefon 09 3960 4610
e-post vesa.tuunainen@nkl.fi

Företagssamarbete

Det finns många sätt ditt företag kan vara med. Ni kan hjälpa synskadade

 • genom att sätta en gåva in på Synskadades förbunds konto: Danske Bank FI08 8431 2710 0120 61. Vänligen använd referensnummer 6402 då ni betalar.
 • genom att beställa en faktura via telefon 09 3960 4202 eller per e-post lahjoittajapalvelu@annansilmat.fi
 • som långsiktig strategisk partner
 • som kampanjpartner
 • genom att donera en del av era produkt- eller tjänsteförsäljning för att stödja vårt arbete
 • genom att föreslå oss pro bono-samarbete i form av exempelvis experttjänst, utbildning eller mediesamarbete.

På alla frågor om företagssamarbete får du svar från
Vesa Tuunainen
telefon 09 3960 4610
e-post vesa.tuunainen@nkl.fi

Ett stort tack för ni alla som är med i att bygga ett Finland, som är tillgängligt och icke-diskriminerade för alla. Tillsammans kan vi ge en bra vardag och ett bättre liv för synskadade!